FRANCHİSE DESTEK PROGRAMI

 • PAZAR ARAŞTIRMASI
 • YER SEÇİMİ
 • İŞLETME EĞİTİMİ
 • İŞLETME KİTAPÇIĞI VE İŞLETME SİSTEMİ
 • ÜRETİM SORUMLULUĞU
 • LOJİSTİK
 • TOPLU ALIMARLA MALİYET YÖNETİMİ
 • SERMAYE ve ÜRÜN DESTEĞİ
 • PERSONEL TEMİNİ VE EĞİTİMİ
 • DENETLEME – PAZARLAMA
 • REKLAM, TANITIM VE KAMPANYALAR